HA Stardust 

( Grays Starlight x Miss Elen by Doc O´Lena )  rok nar. 2001

    HA Stardust je žrebec narodeny v 2001 roku na Draggin A Ranch v Texsas chovateľom Akin Hillis.

Jeho pôvod hovorí sám za seba. Jeho otcom je už nežijúci Grays Starlight a matkou je Miss Elan po Doc O´Lena. V štvor generačnom rodokmeni Stardusta sa nachádzajú tak legendárne žrebce ako Peppy San Badger, Doc Bar, Mr San Peppy.

    Jednak nie len žrebci tvoria silu tohoto rodokmeňa. Silou pôvodu sú predovšetkým kobyli z oboch strán rodokmeňa Stardusta, matka ( 1st dam ), ako i babky súčasne zo strany otca i matky ( 2sd dam ). Výnimočné kobyli tak v " show ringu" ako aj v chove.

Otec Grays Starlight, päť rokov po svojej smrti ( spôsobenej chorobou vyvolanou West Nile Virus ) bol na špeciálnej prezentácii podčas 2007 NRHA Futurity predstavený ako nový milionový žrebec NRHA. jeho najznámeší potomkovia v reinigovom priemysle sú Starlights Wrangler ( LTE 125 966 USD ), Hit The Light ( LTE 112 925 USD ) a Smart Starbuck ( LTE 60 045 USD ).

Matka Miss Elan je výnimočná kobyla ktorá v "show ringu" zarbila ponad 100 000 USD a ako matka "vyprodukovala" tak známe kone ako Elans Playboy a Starlight Elan. O jej chovnej kvalite tiež svedčí fakt, že je 7/9 sestra legendárneho žrebca Smart Chic OLena.

Veľkou silou rodokmeňa Stardusta sú babki z obidvoch strán. Docs Starlight, kobyla uvedená do "NCHA Hall of Fame" je matkou Gallo Del Cielo, Grays Starlight,Bunnys Starlight, Paddys Irish Whiskey, Peppy Sanlight, Segars Starlight a Taris Starlight.Spolu tieto kone vyhrali prave 400 000 USD v ramci NCHA. Babka zo strany matky Gay Sugar Chic je matkou mimo iných takých koni ako Smart Chic O´Lena, Arc Matt O´Lena, Chiclynx, Miss Elan, Lynx Mink, Pretty Lean Chic, Summer Lynx a Shown O´Lena.

 

PSSM I  N/N, HERDA  N/N, GBED  N/N, HYPP  N/N, MH  N/N

      MR SAN PEPPY
    PEPPY SAN BADGER  
      SUGAR BADGER
  GRAYS STARLIGHT    
      DOC BAR
    DOC´S STARLIGHT  
      TASA TIVIO

HA STARDUST

     
      DOC BAR
    DOC O´LENA  
      POCO LENA
  MISS ELAN    
      GAY BAR KING
    GAY SUGAR CHIC  
      CHICY LITTLE

 

Fotogaléria